STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50591 000.00.24.H49-211217-0001 210000080/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THÚY CHINH 1

Còn hiệu lực

50592 000.00.04.G18-211214-0018 210267GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH 5M HEALTHCARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50593 000.00.04.G18-211208-0002 210266GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50594 000.00.04.G18-211206-0002 210265GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50595 000.00.19.H29-211106-0012 210000419/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ N.H.B

Còn hiệu lực