STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50596 000.00.19.H29-211112-0019 210000421/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN

Còn hiệu lực

50597 000.00.19.H29-211116-0001 210000422/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN

Còn hiệu lực

50598 000.00.19.H29-211005-0009 210001041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm

Còn hiệu lực

50599 000.00.19.H29-211006-0005 210001042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm lạnh

Còn hiệu lực

50600 000.00.19.H29-211006-0006 210001043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm

Còn hiệu lực