STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50611 000.00.19.H26-211102-0005 210002206/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM INNOCARE Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

50612 000.00.19.H26-211208-0025 210002209/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC TIÊN LỘC DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

50613 000.00.19.H26-211215-0003 210002205/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

50614 000.00.12.H19-211213-0002 210000104/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 352

Còn hiệu lực

50615 000.00.12.H19-211216-0002 210000059/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM Tăm bông lấy mẫu

Còn hiệu lực