STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50621 000.00.19.H32-211206-0002 210000012/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 356

Còn hiệu lực

50622 000.00.19.H32-211206-0003 210000013/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 364

Còn hiệu lực

50623 000.00.16.H23-211215-0005 210000131/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HEALTHWAY Xịt mũi Seacool Mega

Còn hiệu lực

50624 000.00.16.H23-211220-0003 210000132/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT MŨI MAXKONA SPRAY NANO BABY

Còn hiệu lực

50625 000.00.16.H23-211220-0004 210000134/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG THẢO MỘC XÔNG MAXKONA

Còn hiệu lực