STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50631 000.00.17.H39-210927-0001 210000033/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Safefit COVID-19 Ag Test

Còn hiệu lực

50632 000.00.17.H39-210929-0001 210000068/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH VẢI KHÔNG DỆT KỸ THUẬT CAO AN PHONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50633 000.00.19.H26-211007-0009 210000621/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LINH NGÂN

Còn hiệu lực

50634 000.00.19.H26-211007-0006 210001769/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

50635 000.00.19.H29-210802-0011 210000747/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực