STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50636 000.00.17.H54-211201-0003 210000013/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI KOREA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50637 000.00.19.H26-211115-0017 210000769/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN BẮC PM

Còn hiệu lực

50638 000.00.16.H23-211220-0002 210000136/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT MŨI MAXKONA SPRAY NANO

Còn hiệu lực

50639 000.00.16.H23-211208-0004 210000011/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

50640 000.00.17.H13-211214-0001 210000060/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN HÒA

Còn hiệu lực