STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50636 000.00.04.G18-200722-0008 20000115/BYT-CCHNPL

TRẦN HỒNG MINH LÝ

Còn hiệu lực

50637 000.00.04.G18-200809-0006 20000114/BYT-CCHNPL

ĐOÀN NGỌC CHÂU

Còn hiệu lực

50638 000.00.04.G18-200809-0001 20000113/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Còn hiệu lực

50639 000.00.04.G18-200817-0016 20000112/BYT-CCHNPL

LÊ VĂN PHÚ

Còn hiệu lực

50640 000.00.04.G18-200819-0002 20000111/BYT-CCHNPL

VÕ MINH TÙNG

Còn hiệu lực