STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50666 000.00.19.H26-210808-0002 210000350/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực

50667 000.00.19.H29-210730-0002 210000560/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ XE ĐẨY MONITOR

Còn hiệu lực

50668 000.00.19.H17-210719-0001 210000014/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH BIOLEE

Còn hiệu lực

50669 000.00.04.G18-210730-0036 210155GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Que thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50670 000.00.04.G18-210728-0018 210154GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ECOM MED Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực