STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50676 000.00.17.H62-210630-0004 210000006/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực

50677 000.00.17.H62-210630-0005 210000007/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực

50678 000.00.10.H31-210720-0001 210000003/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MERCURY

Còn hiệu lực

50679 000.00.24.H49-210617-0001 210000009/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Gel bôi da

Còn hiệu lực

50680 000.00.19.H26-210719-0030 210001162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIHELM Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người

Còn hiệu lực