STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50706 000.00.19.H26-210612-0002 210001182/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Dung dịch rửa, pha loãng, hóa chất, cảm biến dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

50707 000.00.19.H26-210717-0005 210001183/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Bộ trưng bày

Còn hiệu lực

50708 000.00.19.H26-210719-0003 210001184/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Phụ kiện phục hình

Còn hiệu lực

50709 000.00.19.H26-210727-0002 210001185/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

50710 000.00.19.H26-210726-0030 210000345/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TNTECH

Còn hiệu lực