STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50711 000.00.19.H26-210720-0007 210001137/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA HƯNG Nước Súc Miệng GHCARE

Còn hiệu lực

50712 000.00.19.H26-210728-0008 210001138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN UK VIỆT NAM XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

50713 000.00.19.H26-210728-0005 210000063/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV Thiết bị hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao

Còn hiệu lực

50714 000.00.19.H26-210715-0011 210000325/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀNG VŨ

Còn hiệu lực

50715 000.00.19.H26-210726-0022 210001139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực