STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50731 000.00.07.H27-210709-0001 210000005/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH KHẨU TRANG Y TẾ HADIPHAR

Còn hiệu lực

50732 000.00.19.H26-210625-0009 210000267/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN XNK PHÚC LỘC

Còn hiệu lực

50733 000.00.19.H26-210629-0014 210000962/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ Tròng kính (Cận, Viễn, Loạn)

Còn hiệu lực

50734 000.00.19.H26-210702-0002 210000963/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn mổ

Còn hiệu lực

50735 000.00.19.H26-210623-0002 210000964/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bàn mổ

Còn hiệu lực