STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50771 000.00.19.H26-210910-0011 210001679/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Đèn khám bệnh

Còn hiệu lực

50772 000.00.19.H26-210910-0024 210001678/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Bộ đèn khám tai mắt

Còn hiệu lực

50773 000.00.19.H26-210910-0021 210001677/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Đèn chiếu sáng mũi/họng

Còn hiệu lực

50774 000.00.19.H26-210901-0022 210001672/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM GEL BÔI RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

50775 000.00.19.H26-210914-0006 210000589/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM

Còn hiệu lực