STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50776 000.00.19.H26-210913-0003 210000588/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG

Còn hiệu lực

50777 000.00.19.H26-210926-0001 210001681/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ BELI DUNG DỊCH XỊT HỌNG TQHD

Còn hiệu lực

50778 000.00.19.H26-210925-0008 210001683/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Bộ lấy mẫu xét nghiệm: ống môi trường vận chuyển mẫu vi-rút , ông nghiệm , tăm bông lấy dịch

Còn hiệu lực

50779 000.00.19.H26-210914-0011 210001684/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Bộ quần áo bảo hộ y tế dùng 1 lần

Còn hiệu lực

50780 000.00.19.H26-210915-0001 210001673/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường Hồi Sức

Còn hiệu lực