STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50791 000.00.16.H05-210911-0001 210000084/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA AITECH 360 Khẩu trang y tế TH PRO MASK

Còn hiệu lực

50792 000.00.16.H10-210924-0001 210000003/PCBMB-BP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN LỘC

Còn hiệu lực

50793 000.00.16.H10-210928-0001 210000004/PCBSX-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN MAHIMA GLOVE GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT

Còn hiệu lực

50794 000.00.24.H49-210824-0001 210000003/PCBMB-QN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẠ LONG

Còn hiệu lực

50795 000.00.12.H19-210928-0002 210000030/PCBMB-ĐN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI

Còn hiệu lực