STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50796 000.00.19.H29-210824-0004 210000698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Đĩa đựng hóa chất

Còn hiệu lực

50797 000.00.19.H29-210821-0004 210000699/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Dung dịch pha loãng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

50798 000.00.19.H26-210924-0009 210001682/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA TANA-SÚC MIỆNG CHIẾT XUẤT TRÀ XANH (Mã sản phẩm ALBA.12)

Còn hiệu lực

50799 000.00.17.H58-210921-0001 210000003/PCBMB-TG

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 2-CHI NHÁNH TIỀN GIANG-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

50800 000.00.17.H58-210922-0001 210000004/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 276 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực