STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50801 000.00.17.H58-210924-0001 210000005/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 252 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

50802 000.00.17.H58-210924-0002 210000006/PCBMB-TG

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 30 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

50803 000.00.18.H20-210924-0002 210000008/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối y tế DOMESCO hương bạc hà

Còn hiệu lực

50804 000.00.04.G18-210921-0005 210208GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GBIO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50805 000.00.04.G18-210915-0024 210207GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực