STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50806 000.00.04.G18-210914-0002 210206GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50807 000.00.04.G18-200722-0016 2100320ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MÁY Y TẾ NAM VIỆT Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng

Còn hiệu lực

50808 17000878/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100309ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

50809 000.00.04.G18-210417-0005 2100318ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

50810 18006961/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100310ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực