STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50811 000.00.19.H29-210917-0003 210000707/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTBUILD VIỆT NAM Khẩu trang y tế 5 lớp

Còn hiệu lực

50812 000.00.19.H29-210921-0007 210000195/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BERNARD HEALTHCARE

Còn hiệu lực

50813 000.00.16.H23-210927-0001 210000077/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Muối y tế tự pha

Còn hiệu lực

50814 000.00.16.H23-210927-0002 210000078/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Muối y tế tự pha

Còn hiệu lực

50815 000.00.16.H23-210927-0004 210000019/PCBSX-HD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG Dung dịch rửa vết thương

Còn hiệu lực