STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50851 000.00.17.H13-210922-0007 210000033/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 261

Còn hiệu lực

50852 000.00.19.H26-210908-0021 210001685/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NHẤT ANH Xịt Họng Nhất Anh

Còn hiệu lực

50853 000.00.19.H26-210917-0002 210000593/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC CƯỜNG

Còn hiệu lực

50854 000.00.19.H26-210910-0019 210001680/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Ống nghe

Còn hiệu lực

50855 000.00.19.H26-210910-0011 210001679/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Đèn khám bệnh

Còn hiệu lực