STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50856 000.00.19.H26-210901-0024 210001597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

50857 000.00.19.H26-210901-0020 210001598/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Ống môi trường vận chuyển Virus

Còn hiệu lực

50858 000.00.19.H26-210903-0012 210001599/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Que Tăm Bông Lấy Mẫu

Còn hiệu lực

50859 000.00.19.H26-210903-0011 210001600/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

50860 000.00.19.H26-210901-0017 210000105/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực