STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50881 000.00.19.H29-210821-0004 210000699/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Dung dịch pha loãng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

50882 000.00.19.H26-210924-0009 210001682/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA TANA-SÚC MIỆNG CHIẾT XUẤT TRÀ XANH (Mã sản phẩm ALBA.12)

Còn hiệu lực

50883 000.00.17.H58-210921-0001 210000003/PCBMB-TG

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 2-CHI NHÁNH TIỀN GIANG-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

50884 000.00.17.H58-210922-0001 210000004/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 276 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

50885 000.00.17.H58-210924-0001 210000005/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 252 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực