STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50886 000.00.19.H29-211107-0002 210000927/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD Khẩu Trang Y Tế TENAMYD KF94 (KF94 MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

50887 000.00.18.H56-211109-0001 210000008/PCBSX-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG THÀNH Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

50888 000.00.18.H56-211019-0001 210000010/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT TAKARA

Còn hiệu lực

50889 000.00.17.H58-211117-0001 210000008/PCBMB-TG

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI GIA PHÁT

Còn hiệu lực

50890 000.00.22.H44-211116-0001 210000025/PCBMB-PT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ - NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực