STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50891 000.00.22.H44-211115-0001 210000026/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC ĐỨC THIỆN

Còn hiệu lực

50892 000.00.22.H44-211116-0002 210000027/PCBMB-PT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ - NHÀ THUỐC SỐ 2

Còn hiệu lực

50893 000.00.04.G18-211104-0027 210243GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIVISION Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50894 000.00.04.G18-211007-0018 210242GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PIA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50895 000.00.04.G18-211103-0022 210241GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NI-MEDSERVICES VIETNAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Sars-CoV-2

Còn hiệu lực