STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50896 000.00.04.G18-211109-0069 210240GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH 5M HEALTHCARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50897 000.00.04.G18-211109-0013 210239GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẨN PACS VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50898 000.00.04.G18-211108-0013 210238GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẨN PACS VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50899 000.00.04.G18-210526-0014 2100161ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Bong bóng lấy sỏi 3 khoang sử dụng một lần

Còn hiệu lực

50900 000.00.04.G18-211014-00009 21000265/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Vòng tránh thai Pregna+ TCu 380A

Còn hiệu lực