STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50901 000.00.19.H29-211029-0045 210000909/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION Khẩu trang y tế 4 lớp Care+

Còn hiệu lực

50902 000.00.19.H29-211023-0001 210000060/PCBSX-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT GIA PHONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50903 000.00.19.H29-211028-0020 210000317/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAMI

Còn hiệu lực

50904 000.00.19.H29-211013-0006 210000910/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG KÍNH HIỂN VI 2 MẮT

Còn hiệu lực

50905 000.00.19.H29-210520-0002 210000911/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Vật liệu nhựa in 3D_In mẫu hàm thử

Còn hiệu lực