STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50906 000.00.19.H29-210520-0006 210000912/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Vật liệu nhựa in 3D_In khay lấy dấu

Còn hiệu lực

50907 000.00.19.H29-210520-0007 210000913/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Vật liệu nhựa in 3D_In máng hướng dẫn phẫu thuật

Còn hiệu lực

50908 000.00.10.H31-211029-0001 210000019/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED Gạc rơ lưỡi, gạc vệ sinh răng miệng

Còn hiệu lực

50909 000.00.22.H44-211102-0002 210000024/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

50910 000.00.17.H59-211117-0001 210000003/PCBMB-TV

NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA

Còn hiệu lực