STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50911 000.00.19.H29-210429-0010 210000313/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT SÀI GÒN

Còn hiệu lực

50912 000.00.19.H29-210819-0002 210000314/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VINAMED

Còn hiệu lực

50913 000.00.19.H29-210827-0012 210000901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Ống môi trường vận chuyển mẫu và que lấy mẫu bệnh phẩm.

Còn hiệu lực

50914 000.00.19.H29-210906-0002 210000902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm Miễn dịch

Còn hiệu lực

50915 000.00.19.H29-210923-0003 210000903/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực