STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50916 000.00.19.H29-211003-0002 210000904/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Miếng cầm máu tai mũi họng

Còn hiệu lực

50917 000.00.19.H29-211005-0006 210000315/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE

Còn hiệu lực

50918 000.00.19.H29-210921-0017 210000905/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nhựa lấy máu chân không chứa chất chống đông citrate

Còn hiệu lực

50919 000.00.19.H29-211025-0003 210000906/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH THIÊN LỘC Giường y tế

Còn hiệu lực

50920 000.00.19.H29-211029-0043 210000907/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực