STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50921 000.00.19.H29-211105-0001 210000908/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Dụng cụ nâng cổ

Còn hiệu lực

50922 000.00.19.H29-211114-0005 210000316/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC DIỆU MINH

Còn hiệu lực

50923 000.00.16.H23-211105-0001 210000102/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CERTURY GERMANY GROUP Khẩu trang y tế trẻ em

Còn hiệu lực

50924 000.00.16.H23-210829-0001 210000098/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ YHT Khẩu trang y tế ROSABELLA

Còn hiệu lực

50925 000.00.16.H23-210829-0002 210000099/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ YHT Khẩu trang y tế VIDIPHA

Còn hiệu lực