STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50926 000.00.16.H23-211111-0001 210000100/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Dung Dịch Xoa Bóp Mạnh Cốt Chỉ Thống

Còn hiệu lực

50927 000.00.16.H05-211112-0002 210000104/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC GIA Khăn làm mát

Còn hiệu lực

50928 000.00.16.H05-211115-0003 210000105/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY KHÁNH KHẨU TRANG Y TẾ DUY KHÁNH

Còn hiệu lực

50929 000.00.20.H63-211112-0001 210000004/PCBA-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang y tế 4D Rose

Còn hiệu lực

50930 000.00.17.H09-211019-0002 210000055/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG XUÂN

Còn hiệu lực