STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50931 000.00.17.H09-211115-0001 210000118/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOVE ĐẠI NAM GĂNG TAY Y TẾ NITRILE

Còn hiệu lực

50932 17001118/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100463ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim luồn động mạch

Còn hiệu lực

50933 000.00.04.G18-210611-0007 2100470ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Dao phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

50934 000.00.04.G18-210329-0003 2100477ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống thay van tim

Còn hiệu lực

50935 000.00.04.G18-210522-0006 2100478ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Khung giá đỡ can thiệp ống mật

Còn hiệu lực