STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50936 000.00.04.G18-210830-0017 2100490ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AEONMED VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc

Còn hiệu lực

50937 17000802/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100482ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực

50938 000.00.04.G18-210814-0004 2100473ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

50939 000.00.04.G18-210529-0008 2100486ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GAPADENT VIỆT NAM Giấy thấm nha khoa

Còn hiệu lực

50940 17001178/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100455ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO VIỆT Máy chẩn đoán mạch ( máy lưu huyết não, máy lưu huyết chi)

Còn hiệu lực