STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50941 000.00.04.G18-210603-0013 2100467ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

50942 000.00.04.G18-210522-0009 2100479ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

50943 000.00.04.G18-210713-0002 2100460ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ thắt nút chỉ trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

50944 000.00.04.G18-210814-0001 2100474ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

50945 000.00.04.G18-210128-0006 2100456ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MDV Bơm tiêm Insulin sử dụng một lần

Còn hiệu lực