STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50951 17004427/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100483ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

50952 000.00.04.G18-210814-0002 2100475ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

50953 000.00.04.G18-210401-0005 2100457ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Clip cầm máu dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

50954 18006707/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100461ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa không kim

Còn hiệu lực

50955 000.00.04.G18-210812-0007 2100492ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Máy X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực