STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50956 17000974/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100468ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch

Còn hiệu lực

50957 000.00.04.G18-201208-0001 2100488ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy vật lý trị liệu đa năng

Còn hiệu lực

50958 000.00.04.G18-210611-0014 2100480ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy tạo nhịp vĩnh viễn

Còn hiệu lực

50959 20011493/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100476ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

50960 000.00.04.G18-210413-0005 2100458ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Bộ dây dẫn dịch 3 chạc

Còn hiệu lực