STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50961 000.00.04.G18-210425-0006 2100465ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Kềm sinh thiết

Còn hiệu lực

50962 18006717/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100462ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây nuôi ăn chuyên dụng dùng cho máy

Còn hiệu lực

50963 17000391/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100481ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong động mạch chủ

Còn hiệu lực

50964 17003226/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100469ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây truyền dịch cho máy truyền dịch

Còn hiệu lực

50965 000.00.04.G18-210425-0005 2100466ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Kềm sinh thiết

Còn hiệu lực