STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50966 18006648/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100459ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

50967 000.00.04.G18-210329-0012 2100485ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

50968 000.00.04.G18-210514-0016 2100493ĐKLH/BYT-TB-CT

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Thiết bị Laser Ho:YAG tán sỏi nội soi

Còn hiệu lực

50969 000.00.04.G18-201027-0001 2100489ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy Vật lý trị liệu đa năng

Còn hiệu lực

50970 000.00.04.G18-210715-0004 2100472ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực