STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51006 000.00.19.H17-210924-0001 210000021/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH SELLY

Còn hiệu lực

51007 000.00.19.H17-210923-0001 210000023/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 278

Còn hiệu lực

51008 000.00.19.H17-210922-0002 210000024/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 72

Còn hiệu lực

51009 000.00.19.H17-210922-0003 210000025/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 146

Còn hiệu lực

51010 000.00.19.H17-210923-0002 210000026/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 282

Còn hiệu lực