STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51021 000.00.19.H26-211117-0019 210002097/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

51022 000.00.19.H26-211117-0020 210002098/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Còn hiệu lực

51023 000.00.16.H33-211027-0001

HỘ KINH DOANH VIỆT HÀ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51024 000.00.19.H26-211109-0012 210002095/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Xịt Mũi Xoang

Còn hiệu lực

51025 000.00.19.H26-211109-0009 210002094/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VIETPHARM FRANCE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực