STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51026 000.00.19.H26-211109-0013 210002086/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

51027 000.00.19.H26-211113-0002 210000744/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ Y TẾ HÀO HÙNG

Còn hiệu lực

51028 000.00.19.H26-211117-0006 210002100/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

51029 000.00.19.H26-211204-0005 210002088/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ Y TẾ HÀO HÙNG Máy tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

51030 000.00.19.H26-211029-0008 210002099/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDG Bàn mổ

Còn hiệu lực