STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53816 000.00.19.H29-201231-0003 210000011/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bàn mổ

Còn hiệu lực

53817 000.00.19.H29-201103-0001 210000012/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học

Còn hiệu lực

53818 000.00.19.H29-201231-0011 210000013/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN USA VIP NƯỚC BIỂN SÂU NANO SEA

Còn hiệu lực

53819 000.00.19.H29-201230-0009 210000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MMTECK Phần mềm hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh iRIS

Còn hiệu lực

53820 000.00.03.H50-201231-0001 210000001/PCBSX-QT

CÔNG TY TNHH TINH DẦU TRÀM BẢO NGỌC Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực