STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53821 000.00.16.H23-201214-0001 210000001/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH HANDAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53822 000.00.16.H23-210104-0001 210000002/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GĂNG TAY VIỆT NAM GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH LOẠI LATEX KHÔNG BỘT

Còn hiệu lực

53823 000.00.16.H23-210104-0002 210000003/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GĂNG TAY VIỆT NAM GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH LOẠI NITRILE KHÔNG BỘT

Còn hiệu lực

53824 000.00.19.H15-201231-0001 210000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH WINPRO P&P Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53825 000.00.19.H26-210105-0001 210000030/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường bệnh nhân điều khiển điện đa chức năng

Còn hiệu lực