STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53851 000.00.19.H26-210528-0002 210000701/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

53852 000.00.19.H26-210528-0012 210000702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu đánh bóng răng

Còn hiệu lực

53853 000.00.19.H26-210528-0013 210000703/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu lấy mẫu răng

Còn hiệu lực

53854 000.00.19.H26-210528-0014 210000704/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu lấy mẫu răng

Còn hiệu lực

53855 000.00.19.H26-210529-0003 210000705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực