STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53856 000.00.19.H29-210525-0018 210000413/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KING MEDI Thiết bị quang học kiểm tra răng

Còn hiệu lực

53857 000.00.17.H09-210514-0001 210000001/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ XANH

Còn hiệu lực

53858 000.00.17.H09-210607-0001 210000015/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM Găng tay khám bệnh Vinyl không tiệt trùng/ Non-Sterile Medical Vinyl Examination Gloves

Còn hiệu lực

53859 000.00.17.H09-210519-0002 210000025/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC VẠN THỊNH PHARMA XỊT XOANG

Còn hiệu lực

53860 000.00.17.H09-210604-0001 210000026/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu trang y tế (N95) ( Medical face mask (N95))

Còn hiệu lực