STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53911 000.00.19.H29-200717-0005 200001290/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Xe lăn dành cho người tàn tật và phụ kiện kèm theo. Hãng sản xuất SONGYONG WELFARE APPLIANCE MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD.

Còn hiệu lực

53912 000.00.19.H29-200720-0006 200001291/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Cáng cứu thương và phụ kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

53913 000.00.19.H29-200801-0002 200001292/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch, dụng cụ máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

53914 000.00.19.H29-200801-0001 200001293/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Trâm nội nha

Còn hiệu lực

53915 000.00.19.H29-200801-0003 200000237/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ MINH AN Khẩu trang y tế: 3 Lớp

Còn hiệu lực