STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53911 000.00.19.H26-210831-0003 210000547/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ NHẬT VIỆT

Còn hiệu lực

53912 000.00.19.H26-210823-0022 210001562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Giường hồi sức

Còn hiệu lực

53913 000.00.19.H26-210906-0002 210001563/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HẮC Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

53914 000.00.19.H26-210820-0010 210001564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ lấy dấu kĩ thuật số

Còn hiệu lực

53915 000.00.19.H26-210827-0016 210001566/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực