STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53916 000.00.19.H26-210818-0003 210001383/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ trang phục phòng, chống dịch (mũ, áo liền quần + bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế, kính bảo hộ).

Còn hiệu lực

53917 000.00.19.H26-210818-0021 210001384/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

53918 000.00.19.H26-210818-0001 210001386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

53919 000.00.19.H26-210806-0021 210000455/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA

Còn hiệu lực

53920 000.00.19.H26-210806-0001 210001381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD nạp điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực