STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53916 000.00.19.H29-200802-0004 200001294/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị làm đẹp da LUMIA DELICADO

Còn hiệu lực

53917 000.00.19.H29-200802-0005 200001295/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị làm đẹp da LUMIA EXPERTO

Còn hiệu lực

53918 000.00.19.H29-200802-0006 200001296/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị làm đẹp da LUMIA EXPERTO +

Còn hiệu lực

53919 000.00.19.H29-200803-0004 200001297/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

53920 000.00.19.H29-200803-0003 200001299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH NHẬT JEAN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực