STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53921 000.00.19.H29-200731-0003 200000203/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐỈNH NGỌC

Còn hiệu lực

53922 000.00.16.H23-200801-0001 200000036/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG HD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53923 000.00.10.H31-200805-0001 200000022/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÚC KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

53924 000.00.20.H63-200717-0001 200000007/PCBA-YB

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Cáng đẩy đa năng

Còn hiệu lực

53925 000.00.20.H63-200717-0002 200000008/PCBA-YB

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Giường cấp cứu đa năng, 2 tay quay

Còn hiệu lực