STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53921 000.00.19.H26-210827-0016 210001566/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

53922 000.00.19.H26-210831-0011 210001568/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Bộ khám và điều trị tai mũi họng

Còn hiệu lực

53923 000.00.19.H26-210906-0003 210000549/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI

Còn hiệu lực

53924 000.00.19.H26-210906-0018 210000550/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PSD

Còn hiệu lực

53925 000.00.19.H26-210909-0004 210000551/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM

Còn hiệu lực