STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53926 000.00.12.H19-200803-0002 200000004/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH OXY ĐỒNG NAI

Còn hiệu lực

53927 000.00.12.H19-200803-0001 200000017/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OXY ĐỒNG NAI Oxy dạng khí và lỏng

Còn hiệu lực

53928 000.00.16.H05-200804-0002 200000097/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB BẮC NINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53929 000.00.16.H05-200804-0005 200000098/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53930 000.00.17.H07-200717-0001 200000002/PCBMB-BT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE- HIỆU THUỐC TRUNG TÂM KHU VỰC II

Còn hiệu lực