STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53931 19009409/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100264ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

53932 18007700/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100262ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

53933 000.00.04.G18-210624-0003 2100274ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Đèn hồng ngoại điều trị

Còn hiệu lực

53934 18006657/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100263ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu trám lót/trám nền

Còn hiệu lực

53935 000.00.04.G18-210628-0009 2100277ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực