STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53931 000.00.17.H54-200804-0002 200000010/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN AN HUY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53932 000.00.10.H37-200805-0001 200000002/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN GĂNG TAY CAO SU Y TẾ KHÔNG BỘT NITRILE

Còn hiệu lực

53933 000.00.10.H55-200730-0001 200000007/PCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

53934 000.00.19.H29-200727-0001 200000197/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC 951A CÁCH MẠNG THÁNG 8

Còn hiệu lực

53935 000.00.19.H29-200728-0005 200000198/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG MAI

Còn hiệu lực