STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53936 000.00.19.H29-200630-0007 200000199/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

Còn hiệu lực

53937 000.00.19.H29-200731-0001 200001277/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SONG NGUYỄN Khẩu trang y tế Lifepro Mask

Còn hiệu lực

53938 000.00.19.H29-200731-0007 200001278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VẠN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53939 000.00.10.H31-200723-0001 200000030/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53940 000.00.19.H29-200728-0013 200000195/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘT THÀNH VIÊN NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực