STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53936 19005868/HSCBPL-BYT 210000024/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÙNG ĐỨC

Còn hiệu lực

53937 000.00.16.H05-210908-0001 210000016/PCBMB-BN

QUẦY THUỐC YÊN PHONG

Còn hiệu lực

53938 000.00.19.H29-210817-0016 210000171/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN- CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

53939 000.00.03.H42-210914-0002 210000004/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ WINDPHARMA DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

53940 000.00.19.H26-210910-0001 210001570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Máy kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực